top of page

Löneutmätning kronofogden

Löneutmätning kronofogden

Löneutmätning kronofogden

Löneutmätning är en process som Kronofogden använder för att indrivning av skulder. Om du har obetalda skulder kan Kronofogden besluta att utmäta en del av din lön för att betala av skulden. Detta kan vara en stressande och frustrerande situation att hamna i, men det är viktigt att förstå processen och dina rättigheter.

När Kronofogden beslutar att genomföra en löneutmätning kommer de att skicka en utmätningsförfrågan till din arbetsgivare. Din arbetsgivare är då skyldig att dra av en viss procent av din lön och betala den direkt till Kronofogden. Detta fortsätter tills skulden är betald eller tills Kronofogden beslutar att avsluta utmätningen.

Det är viktigt att notera att det finns vissa beloppsgränser för hur mycket Kronofogden kan utmäta från din lön. Dessa gränser varierar beroende på din inkomst och familjesituation. Om du har frågor om hur mycket Kronofogden kan utmäta från din lön, rekommenderar vi att du kontaktar oss på www.skuldradgivning.se för att få mer information.

Det är också viktigt att förstå att Kronofogden inte kan utmäta hela din lön. Du har rätt till en viss miniminivå av inkomst som inte kan utmätas. Detta kallas för "existensminimum" och syftar till att säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att täcka dina grundläggande levnadskostnader.

Om du befinner dig i en situation där Kronofogden har beslutat att genomföra en löneutmätning är det viktigt att agera snabbt. Att ignorera situationen kan leda till att skulden växer och att du hamnar i ännu större ekonomiska svårigheter. Vi rekommenderar att du kontaktar oss

bottom of page