top of page

Kronofogden utmätning fastighet

Kronofogden utmätning fastighet

Kronofogden utmätning fastighet

Kronofogden och utmätning av fastighet

Om du befinner dig i en situation där du har skulder och inte kan betala dem, kan Kronofogden komma att vidta åtgärder för att driva in skulden. En av de åtgärder som Kronofogden kan använda sig av är utmätning av fastighet. I detta innehåll kommer vi att titta närmare på vad utmätning av fastighet innebär och vad du kan göra om du hamnar i en sådan situation.

Utmätning av fastighet är en åtgärd som Kronofogden kan vidta för att driva in skulder. Det innebär att Kronofogden tar beslag på din fastighet och säljer den för att täcka skulden. Innan utmätning kan ske måste Kronofogden ha fått ett betalningsföreläggande eller en dom från domstol som fastställer att du är skyldig att betala skulden. Om du inte betalar skulden inom den angivna tiden kan Kronofogden gå vidare med utmätning av fastigheten.

Det är viktigt att notera att utmätning av fastighet är en sista utväg för Kronofogden. Innan utmätning kan ske kommer Kronofogden att försöka driva in skulden på andra sätt, till exempel genom att ta utmätning på andra tillgångar eller genom att dra av pengar från din lön eller pension. Utmätning av fastighet är alltså en åtgärd som används när andra åtgärder har misslyckats.

Om du hamnar i en situation där Kronofogden hotar med utmätning av din fastighet är det viktigt att agera snabbt. Det finns flera saker du kan göra för att försöka undvika utmätning. En möjlighet är att kontakta Kronofogden och försöka komma överens om en avbetalningsplan. Genom att visa att du är villig att betala av skulden kan du öka

bottom of page