top of page

Kronofogden uppsala auktion

Kronofogden uppsala auktion

Kronofogden uppsala auktion

Om du befinner dig i Uppsala och har ekonomiska problem kan det vara bra att känna till Kronofogdens auktioner. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att hjälpa till med att driva in obetalda skulder. Om du har en skuld som inte har betalats i tid kan Kronofogden vidta åtgärder för att få in pengarna. En av dessa åtgärder är att genomföra en auktion där dina tillgångar kan säljas för att täcka skulden.

Kronofogdens auktioner är öppna för allmänheten och annonseras på deras hemsida samt i lokala tidningar. Det kan vara allt från bilar och båtar till möbler och elektronik som säljs på auktion. Innan auktionen genomförs har du som skuldsatt möjlighet att betala skulden och därmed undvika att dina tillgångar säljs. Om du inte har möjlighet att betala kan det vara en idé att delta i auktionen för att se om du kan få tillbaka några av dina tillgångar.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogdens auktioner inte är en optimal lösning för att bli av med skulder. Det är bättre att försöka lösa skulden på annat sätt, till exempel genom att förhandla med borgenärerna eller söka hjälp hos en skuldrådgivare. En skuldrådgivare kan hjälpa dig att skapa en budget och förhandla med dina borgenärer för att hitta en lösning som passar både dig och dem.

Om du har fler frågor om Kronofogdens auktioner i Uppsala eller behöver hjälp med skuldrådgivning är du välkommen att kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor i ekonomiskt trångmål och kan ge dig r

bottom of page