top of page

Kronofogden skadestånd

Kronofogden skadestånd

Kronofogden skadestånd

Om du har hamnat i en situation där du behöver betala skadestånd och inte har möjlighet att göra det, kan det vara så att Kronofogden blir inblandad. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att verkställa olika typer av betalningskrav och skulder. I det här fallet handlar det om att Kronofogden kan hjälpa till att driva in skadeståndet åt den som har rätt till det.

När det gäller skadestånd kan det vara en komplicerad process att få betalt. Det kan vara så att den som ska betala inte har tillräckligt med pengar eller inte är villig att betala frivilligt. Då kan det vara nödvändigt att vända sig till Kronofogden för att få hjälp.

För att Kronofogden ska kunna verkställa ett skadeståndskrav krävs det att det finns en dom eller ett beslut från en domstol. Det är alltså inte Kronofogden som prövar själva skadeståndet, utan de verkställer bara det beslut som har fattats. Om du har fått en dom eller ett beslut som innebär att du har rätt till skadestånd, kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att driva in pengarna.

Det kan vara bra att veta att Kronofogden har vissa begränsningar när det gäller att driva in skadestånd. Om den som ska betala inte har tillräckligt med pengar eller tillgångar, kan det vara svårt för Kronofogden att få ut hela beloppet. Det kan också vara så att det tar tid att få betalt, eftersom Kronofogden har många ärenden att hantera.

Om du har frågor om skadestånd och Kronofogden kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hantera skulder och kan ge dig råd

bottom of page