top of page

Kronofogden rapportering arbetsgivare

Kronofogden rapportering arbetsgivare

Kronofogden rapportering arbetsgivare

Rapportering till Kronofogden: Vad arbetsgivare behöver veta

Som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om de olika skyldigheter och ansvar som kommer med att anställa personal. En av dessa ansvar är att rapportera till Kronofogden i vissa situationer. I denna artikel kommer vi att utforska vad rapportering till Kronofogden innebär för arbetsgivare och varför det är viktigt att följa dessa regler.

Kronofogden är en myndighet i Sverige som ansvarar för att verkställa betalningsförelägganden och driva in obetalda skulder. När en person har en obetald skuld och inte kan betala den frivilligt, kan Kronofogden ingripa för att säkerställa att skulden betalas. En del av denna process innebär att Kronofogden samarbetar med arbetsgivare för att få inbetalningar direkt från den anställdes lön.

Som arbetsgivare är du skyldig att rapportera till Kronofogden om en anställd har en obetald skuld och Kronofogden har utfärdat ett betalningsföreläggande. Detta innebär att du måste informera Kronofogden om den anställdes lön och andra inkomster, så att Kronofogden kan dra av en del av lönen för att täcka den obetalda skulden. Det är viktigt att notera att du som arbetsgivare inte har rätt att vägra att rapportera eller att hålla tillbaka någon del av den anställdes lön.

För att rapportera till Kronofogden behöver du fylla i och skicka in en särskild blankett som heter "Arbetsgivarintyg". Detta intyg innehåller information om den anställdes lön, anställningsform och andra relevanta uppgifter. Det är viktigt att fylla i intyget korrekt och skicka in

bottom of page