top of page

Kronofogden handläggningstider

Kronofogden handläggningstider

Kronofogden handläggningstider

Kronofogden handläggningstider är ett ämne som många människor är intresserade av. När man hamnar i en ekonomisk knipa och inte kan betala sina skulder är det vanligt att ärendet hamnar hos Kronofogden. Men hur lång tid tar det egentligen för Kronofogden att handlägga ärendet?

Handläggningstiderna hos Kronofogden kan variera beroende på flera faktorer. En av de viktigaste faktorerna är hur många ärenden som Kronofogden har att handlägga. Om det är hög belastning kan handläggningstiderna bli längre. Det kan också påverkas av hur komplicerat ärendet är och om det finns några speciella omständigheter som behöver utredas.

Enligt Kronofogden själva tar det i genomsnitt cirka 3-4 månader att handlägga ett ärende. Detta innebär att det kan ta upp till ett par månader innan Kronofogden påbörjar själva handläggningen av ärendet. Under denna tid kan det vara bra att försöka komma överens med sina borgenärer och försöka hitta en lösning på skuldsituationen.

Om man har bråttom och behöver få ärendet handlagt snabbare finns det vissa saker man kan göra. Det kan vara bra att kontakta Kronofogden och förklara sin situation. Ibland kan man få förtur om man kan visa att man befinner sig i en akut situation. Det kan också vara bra att se över sin ekonomi och försöka betala av så mycket som möjligt av skulden innan ärendet hamnar hos Kronofogden.

Om du har fler frågor om Kronofogden handläggningstider och hur du kan hantera din skuldsituation, kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Våra experter kan ge dig råd och vägledning för att komma ur din

bottom of page