top of page

Kronofogden bostad

Kronofogden bostad

Kronofogden bostad

Om du har hamnat i en ekonomisk situation där du inte längre kan betala dina skulder, kan det vara så att Kronofogden har blivit inblandad. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar. En vanlig fråga som många har är vad som händer med ens bostad om man hamnar i skuld hos Kronofogden.

När Kronofogden tar hand om en skuld kan de vidta olika åtgärder för att få in pengarna. En av dessa åtgärder kan vara att sälja din bostad för att täcka skulden. Detta kan ske om du inte har möjlighet att betala skulden på annat sätt. Innan Kronofogden kan sälja din bostad måste de dock följa en viss process.

För det första måste Kronofogden skicka en betalningsuppmaning till dig där de kräver att du betalar skulden inom en viss tid. Om du inte betalar inom denna tid kan Kronofogden gå vidare med att utfärda en så kallad betalningsföreläggande. Detta är en dom som fastställer att du är skyldig att betala skulden.

Om du fortfarande inte betalar efter att betalningsföreläggandet har utfärdats kan Kronofogden gå vidare med att utmäta din bostad. Utmätning innebär att Kronofogden tar över äganderätten till din bostad och säljer den för att täcka skulden. Innan Kronofogden kan sälja din bostad måste de dock genomföra en värdering för att fastställa dess värde.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte kommer att sälja din bostad om det inte är nödvändigt för att täcka skulden. De kommer alltid att försöka hitta andra lösningar för att få in pengarna,

bottom of page