top of page

Kronofogden adress

Kronofogden adress

Kronofogden adress

Om du har hamnat i en ekonomisk knipa och har skulder som du inte kan betala, kan det vara så att Kronofogden har blivit inblandad. Kronofogden är en myndighet i Sverige som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar och beslut. Om du har fått ett brev från Kronofogden kan det vara viktigt att du agerar snabbt för att undvika ytterligare problem.

För att kunna kontakta Kronofogden behöver du veta deras adress. Kronofogdens huvudkontor ligger i Stockholm och adressen dit är:

Kronofogdemyndigheten
Box 241 25
104 51 Stockholm

Det kan vara bra att veta att Kronofogden har flera kontor runt om i landet, så om du behöver besöka dem personligen kan du hitta adresserna till deras olika kontor på deras hemsida.

Om du har frågor om Kronofogden eller behöver hjälp med skuldrådgivning kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi är experter inom området och kan hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor som har skulder och kan ge dig råd och stöd för att komma på rätt köl igen.

Att ha skulder kan vara mycket stressande och påverka din vardag negativt. Det är viktigt att du tar tag i situationen och inte låter skulderna växa sig större. Genom att kontakta oss på www.skuldradgivning.se kan du få svar på fler frågor som gäller Kronofogden och hur du kan hantera din ekonomiska situation på bästa sätt.

Vi erbjuder skuldrådgivning och kan hjälpa dig att skapa en budget, förhandla med dina borgenärer och hitta lösningar för att betala av dina sk

bottom of page