top of page

Kravet är återkallat kronofogden

Kravet är återkallat kronofogden

Kravet är återkallat kronofogden

Om du har fått ett krav från Kronofogden och det har återkallats, kan det vara en lättnad för dig. Att få ett krav från Kronofogden kan vara stressande och påfrestande, men när det återkallas kan det innebära att du inte längre behöver betala skulden eller att du har kommit överens om en avbetalningsplan.

Det finns olika anledningar till varför ett krav från Kronofogden kan återkallas. Det kan vara att du har bestridit skulden och att Kronofogden har bedömt att det inte finns tillräckliga bevis för att kravet är giltigt. Det kan också vara att du har kommit överens med fordringsägaren om att betala skulden på annat sätt, till exempel genom en avbetalningsplan.

När ett krav från Kronofogden återkallas är det viktigt att du håller koll på att det verkligen har återkallats och att du inte får några fler krav eller påminnelser. Om du får fler krav eller påminnelser efter att kravet har återkallats kan det vara bra att kontakta Kronofogden för att få klarhet i situationen.

Om du har fler frågor om återkallade krav från Kronofogden och vad det innebär för dig, kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor i liknande situationer och kan ge dig råd och vägledning. Vi förstår att det kan vara förvirrande och stressande att hantera skulder och krav från Kronofogden, och vi finns här för att hjälpa dig att få svar på dina frågor och hitta en lösning som passar dig.

Kom ihåg att det är viktigt att agera snabbt när du får ett krav från Kronofogden och att inte ignorera det. Genom att ta kontakt med oss på www.skuldradgivning.se kan vi hjälpa dig

bottom of page