top of page

Kan inkassobolag dra tillbaka från kronofogden

Kan inkassobolag dra tillbaka från kronofogden

Kan inkassobolag dra tillbaka från kronofogden

Kan inkassobolag dra tillbaka från Kronofogden?

Många människor befinner sig i en situation där de har skulder som de inte kan betala tillbaka i tid. När skulderna blir alltför stora och obetalbara kan inkassobolag och Kronofogden bli inblandade för att driva in skulderna. Men vad händer om inkassobolaget redan har skickat ärendet till Kronofogden? Kan de dra tillbaka det?

För att förstå detta måste vi först förstå skillnaden mellan inkassobolag och Kronofogden. Ett inkassobolag är ett privat företag som arbetar på uppdrag av en fordringsägare för att driva in obetalda skulder. De har befogenhet att skicka betalningspåminnelser, kravbrev och vid behov vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden. Å andra sidan är Kronofogden en myndighet som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och driva in skulder genom att exempelvis beslagta egendom eller löneutmätning.

När ett ärende har skickats till Kronofogden innebär det att inkassobolaget har misslyckats med att driva in skulden och har överlämnat ärendet till Kronofogden för vidare åtgärder. I detta skede har Kronofogden redan utfärdat ett betalningsföreläggande och skulden har blivit en officiell skuld som måste betalas. Inkassobolaget kan inte längre dra tillbaka ärendet från Kronofogden.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden har befogenhet att vidta olika åtgärder för att driva in skulden, inklusive att beslagta egendom eller genomföra löneutmätning. Därför är det bäst att undvika att skulden hamnar hos Kronofogden genom

bottom of page