top of page

Inkasso till kronofogden

Inkasso till kronofogden

Inkasso till kronofogden

Inkasso till Kronofogden - Vad du behöver veta

Om du har hamnat i en situation där du inte kan betala dina skulder i tid, kan det hända att du får en inkassofaktura. Inkasso är en process där en tredje part, vanligtvis ett inkassobolag, agerar på uppdrag av en fordringsägare för att driva in obetalda skulder. Om du inte betalar inkassofakturan inom den angivna tidsramen kan ärendet överlämnas till Kronofogden.

Kronofogden är en myndighet i Sverige som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och driva in obetalda skulder. När ärendet överlämnas till Kronofogden kan de vidta olika åtgärder för att få in skulden. Det kan innebära att de tar utmätning på din lön eller egendom, eller att de försöker komma överens med dig om en avbetalningsplan.

Det är viktigt att förstå att Kronofogden inte är en instans du vill hamna hos. Det kan få allvarliga konsekvenser för din ekonomi och ditt kreditbetyg. Därför är det bäst att undvika att hamna i en situation där du inte kan betala dina skulder i tid.

Om du befinner dig i en situation där du har fått en inkassofaktura och inte kan betala den, är det viktigt att agera snabbt. Kontakta oss på www.skuldradgivning.se för att få svar på fler frågor som gäller inkasso till Kronofogden. Vi kan ge dig råd och vägledning om hur du kan hantera din ekonomiska situation och undvika att ärendet överlämnas till Kronofogden.

Vi förstår att det kan vara svårt att hantera skulder och ekonomiska problem. Vårt team av experter kan hjälpa dig att skapa en realistisk budget, förhandla med for

bottom of page