top of page

Hur vanligt är skuldsanering

Hur vanligt är skuldsanering

Hur vanligt är skuldsanering

Skuldsanering är en process som hjälper personer att bli av med sina skulder och få en ny start på sin ekonomiska situation. Det är en vanlig lösning för de som har svårt att betala tillbaka sina skulder och behöver hjälp att komma på rätt köl igen.

Men hur vanligt är egentligen skuldsanering? Svaret är att det är ganska vanligt förekommande i Sverige. Många människor hamnar i skuldfällan av olika anledningar, som förlorad anställning, sjukdom eller andra oförutsedda händelser. Skuldsanering är en möjlighet för dessa personer att få en chans att betala tillbaka sina skulder och starta om på nytt.

Enligt statistik från Kronofogden genomfördes över 10 000 skuldsaneringar i Sverige under förra året. Det visar på att det är en relativt vanlig lösning för de som behöver hjälp med sina skulder. Skuldsaneringen innebär att en person får en betalningsplan som sträcker sig över en viss tid, vanligtvis tre till fem år. Under den här perioden betalar personen av på sina skulder enligt en fastställd budget och får samtidigt hjälp och stöd från en skuldrådgivare.

Det är viktigt att komma ihåg att skuldsanering inte är en lösning för alla. Det finns vissa krav och regler som måste uppfyllas för att kunna bli beviljad skuldsanering. Det är också viktigt att vara medveten om att skuldsanering kan påverka ens kreditvärdighet och ekonomiska möjligheter på kort sikt. Det är därför viktigt att noggrant överväga alla alternativ och rådgöra med en expert innan man tar beslutet att ansöka om skuldsanering.

Om du har frågor om skuldsanering eller behöver hjälp

bottom of page