top of page

Hur länge inkasso innan kronofogden

Hur länge inkasso innan kronofogden

Hur länge inkasso innan kronofogden

Hur länge tar det innan en skuld går till Kronofogden efter att den har hamnat hos inkassobolaget? Det är en vanlig fråga som många personer har när de befinner sig i en ekonomiskt svår situation. I det här inlägget kommer vi att ge dig en översikt över processen och förklara vad som kan påverka tiden det tar för en skuld att gå till Kronofogden.

Innan vi går in på detaljer är det viktigt att förstå att varje fall är unikt och att tiden det tar för en skuld att gå till Kronofogden kan variera. Det finns dock vissa generella riktlinjer som kan hjälpa dig att få en uppfattning om hur lång tid det kan ta.

När en skuld hamnar hos ett inkassobolag är det första steget att de försöker få betalningen från dig som skuldsatt. De skickar vanligtvis ut betalningspåminnelser och kravbrev för att försöka få dig att betala skulden frivilligt. Om du inte betalar frivilligt kan inkassobolaget vidta olika åtgärder för att driva in skulden.

En vanlig åtgärd är att inkassobolaget skickar ärendet till Kronofogden för att få hjälp med att driva in skulden. Innan de gör det måste de dock följa vissa regler och riktlinjer. Det kan ta upp till ett par månader för inkassobolaget att göra detta, beroende på deras interna processer och arbetsbelastning.

När ärendet väl har skickats till Kronofogden tar de över ansvaret för att driva in skulden. De kommer att skicka ut en betalningsanmaning till dig och ge dig en viss tid att betala skulden. Om du fortfarande inte betalar kan Kronofogden vidta olika åtgärder för att driva in skulden, till exempel att dra pengar från din lön eller att sälja dina till

bottom of page