top of page

Grundavgift kronofogden

Grundavgift kronofogden

Grundavgift kronofogden

Grundavgift hos Kronofogden är en avgift som tas ut i samband med att en skuld hamnar hos Kronofogden för indrivning. Det är viktigt att förstå vad grundavgiften innebär och hur den påverkar den totala skulden.

Grundavgiften är en fast avgift som Kronofogden tar ut för att täcka sina administrativa kostnader i samband med indrivningen av skulden. Avgiften varierar beroende på skuldens storlek och kan uppgå till flera hundra kronor. Det är viktigt att notera att grundavgiften inte påverkar själva skuldbeloppet, utan läggs till som en extra kostnad.

För att illustrera detta kan vi ta ett exempel: Om du har en skuld på 10 000 kronor och den hamnar hos Kronofogden för indrivning, kan du förvänta dig att betala en grundavgift på cirka 300 kronor. Detta innebär att den totala skulden kommer att vara 10 300 kronor.

Det är viktigt att vara medveten om grundavgiften och inkludera den i din budget när du planerar att betala av din skuld. Om du har flera skulder som hamnar hos Kronofogden kan grundavgifterna snabbt addera upp och göra det svårare att bli skuldfri.

Om du har frågor om grundavgiften eller behöver hjälp med att hantera dina skulder kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Våra erfarna rådgivare kan ge dig mer information och vägledning för att hantera din ekonomi på bästa sätt. Vi finns här för att hjälpa dig att bli skuldfri och få en bättre ekonomisk framtid.

bottom of page