top of page

Gifta sig kronofogden

Gifta sig kronofogden

Gifta sig kronofogden

Att gifta sig är en stor och glädjefylld händelse i livet. Men ibland kan ekonomiska problem komma emellan och skapa oro och stress. Om du befinner dig i en situation där du och din partner har skulder och funderar på att gifta er, kan det vara bra att ha kunskap om hur detta påverkar er ekonomi och eventuellt samarbete med Kronofogden.

När man gifter sig blir man inte automatiskt ansvarig för sin partners skulder. Varje person behåller sitt eget ansvar för sina skulder, även efter äktenskapet. Det innebär att om din partner har skulder och inte kan betala dem, så är det inte ditt ansvar att betala dem åt honom eller henne. Däremot kan det finnas situationer där ni har gemensamma skulder, till exempel om ni har tagit lån tillsammans eller om ni har skulder som uppstått under äktenskapet.

Om du eller din partner har skulder som inte kan betalas, kan Kronofogden bli inblandad. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar. Om du eller din partner har skulder som hamnar hos Kronofogden kan det få konsekvenser för er ekonomi. Det kan till exempel innebära att Kronofogden tar utmätning på er lön eller andra tillgångar för att betala av skulderna.

Om ni befinner er i en situation där ni har skulder och funderar på att gifta er, kan det vara klokt att ta kontakt med en skuldrådgivare. En skuldrådgivare kan hjälpa er att få en överblick över er ekonomiska situation och ge råd om hur ni kan hantera skulderna på bästa sätt. Genom att ta hjälp av en skuldrådgivare kan ni få stöd och vägledning i att skapa en ekonomisk plan för framtiden.

För att få svar

bottom of page