top of page

Betala till inkasso eller kronofogden

Betala till inkasso eller kronofogden

Betala till inkasso eller kronofogden

När man hamnar i en ekonomisk knipa och inte kan betala sina skulder i tid, kan det hända att man får påminnelser och inkassokrav från olika företag. Om man inte betalar dessa krav inom den angivna tidsramen, kan ärendet gå vidare till Kronofogden. Men vad innebär det egentligen att betala till inkasso eller Kronofogden? Vilka är skillnaderna och vad bör man tänka på i dessa situationer?

Att betala till inkasso innebär att man betalar sin skuld till ett inkassobolag istället för till den ursprungliga fordringsägaren. När en skuld hamnar hos ett inkassobolag har fordringsägaren valt att överlåta ärendet till inkassobolaget för att få hjälp med att driva in skulden. Inkassobolaget agerar då som mellanhand mellan fordringsägaren och den som är skyldig att betala. Det är viktigt att komma ihåg att inkassobolaget inte äger skulden, utan de har fått i uppdrag att driva in den åt fordringsägaren.

Om man inte betalar sin skuld till inkassobolaget inom den angivna tidsramen, kan ärendet gå vidare till Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att verkställa betalningsförelägganden och driva in obetalda skulder. När ärendet hamnar hos Kronofogden kan de vidta olika åtgärder för att få in skulden, till exempel genom att dra pengar från ens lön eller genom att sälja ens tillgångar.

Det är viktigt att vara medveten om att både inkassobolag och Kronofogden har rätt att ta ut avgifter för sina tjänster. Dessa avgifter kan öka den totala skulden och det kan vara svårt att komma ur en skuldfälla om man inte betalar i tid.

bottom of page