top of page

Begära verkställighet kronofogden

Begära verkställighet kronofogden

Begära verkställighet kronofogden

Om du befinner dig i en situation där du behöver begära verkställighet hos Kronofogden, kan det vara bra att ha kunskap om processen och vad som krävs. Att begära verkställighet är en åtgärd som kan vidtas när en person eller ett företag inte betalar en skuld som de är skyldiga att betala. Genom att begära verkställighet kan du få hjälp av Kronofogden att driva in skulden.

För att begära verkställighet hos Kronofogden behöver du först ha en skuldtitel. En skuldtitel kan vara en dom, en betalningsföreläggande eller en skuldsaneringsplan. Det är viktigt att du har en giltig skuldtitel för att kunna begära verkställighet. Om du inte har en skuldtitel kan du behöva ta kontakt med en jurist eller en skuldrådgivare för att få hjälp att få en.

När du har en skuldtitel kan du begära verkställighet genom att fylla i en ansökningsblankett hos Kronofogden. Blanketten kan du hitta på Kronofogdens hemsida eller genom att besöka deras kontor. Det är viktigt att fylla i blanketten korrekt och att bifoga nödvändiga dokument som styrker din skuld. Om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten eller vilka dokument du behöver bifoga, kan du kontakta Kronofogden för att få hjälp.

När du har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att behandla den och vid behov kontakta den person eller det företag som är skyldiga att betala skulden. Kronofogden kan vidta olika åtgärder för att driva in skulden, till exempel genom att utmäta egendom eller genom att dra av pengar från den skyldiges lön eller pension. Processen kan ta olika lång tid beroende på omständigheterna, men Kronofogden ar

bottom of page