top of page

Ansöka om skuldsanering

Ansöka om skuldsanering

Ansöka om skuldsanering

Att ansöka om skuldsanering kan vara en viktig och avgörande process för att få ordning på sin ekonomi och bli skuldfri. Skuldsanering är en möjlighet för privatpersoner att få en chans att starta om ekonomiskt och bli av med sina skulder. I Sverige regleras skuldsanering av skuldsaneringslagen och det är Kronofogden som handlägger ansökningar om skuldsanering.

För att ansöka om skuldsanering måste vissa kriterier uppfyllas. Det är viktigt att vara medveten om att skuldsanering inte är en rättighet utan en möjlighet som beviljas av Kronofogden. För att kunna ansöka om skuldsanering måste man vara folkbokförd i Sverige och ha en skuld som man inte kan betala. Det kan handla om skulder till exempelvis banker, kreditinstitut eller andra privatpersoner.

För att ansöka om skuldsanering måste man skicka in en ansökan till Kronofogden. Ansökan ska innehålla en redogörelse för sin ekonomiska situation, en skuldförteckning samt en plan för hur man tänker betala av sina skulder under skuldsaneringstiden. Det är viktigt att vara noggrann och lägga ner tid på att fylla i ansökan korrekt för att öka sina chanser att få beviljat skuldsanering.

Under skuldsaneringstiden får man leva på existensminimum och all överskottsinkomst går till att betala av skulderna. Skuldsaneringstiden är normalt sett fem år, men kan förlängas om man inte har betalat av alla sina skulder. Det är viktigt att vara disciplinerad och följa de regler och villkor som gäller under skuldsaneringstiden för att få en lyckad skuldsanering.

Om du har frågor om att ansöka om skuldsanering

bottom of page