top of page

Ansöka om anstånd kronofogden

Ansöka om anstånd kronofogden

Ansöka om anstånd kronofogden

Om du befinner dig i en situation där du har svårt att betala dina skulder och har fått en betalningsanmärkning, kan det vara en god idé att ansöka om anstånd hos Kronofogden. Att ansöka om anstånd innebär att du får möjlighet att skjuta upp betalningen av din skuld under en viss period. Detta kan vara till stor hjälp om du till exempel har hamnat i en ekonomisk knipa och behöver mer tid för att ordna upp din ekonomi.

För att ansöka om anstånd hos Kronofogden behöver du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till dem. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och att du bifogar eventuella dokument som styrker din ekonomiska situation. Det kan vara till exempel lönespecifikationer, kontoutdrag eller andra relevanta handlingar.

När du ansöker om anstånd är det viktigt att du är tydlig med hur lång anståndstiden ska vara och varför du behöver anstånd. Det kan vara bra att ha en realistisk plan för hur du tänker betala av din skuld under anståndstiden. Det kan också vara bra att ha en budgetplan som visar hur du tänker fördela din inkomst och utgifter under anståndstiden.

Det är viktigt att du ansöker om anstånd i god tid innan betalningsdatumet för din skuld. Det kan ta upp till några veckor innan du får besked från Kronofogden om din ansökan har beviljats eller inte. Om din ansökan beviljas kommer du att få ett skriftligt beslut från Kronofogden där det framgår hur lång anståndstiden är och vilka villkor som gäller.

Om du har fler frågor om att ansöka om anstånd hos Kronofogden eller behöver hjälp med din ekonomiska situation, är du välkommen att kontakta oss på www.skul

bottom of page