Skuldrådgivning 1 AB

Förhandlar, finansierar och bearbetar skulder i rätt ordning.     

(KRAV: fast inkomst minimum kr. 25 000.-/månad)

Har du skulder? Då har vi har lösningen

Vad vi jobbar med?

 

Vi hjälper kunder som vill komma tillbaka till samhället ekonomiskt.

Lista på vad vi jobbar med:

 • Skuldspecifikation på flesta dina skulder Sverige 

 • Kreditupplysning med genomgång och bedömning

 • Skicka ansökan om rättelse till Kronofogden gällande betalningsanmärkningar

 • Skicka Preskriptionsansökan till Inkasso-bolag i syfte att undersöka om skulderna är preskriberade

 • Skicka ansökan till Inkasso-bolag i syfte att reducera skulder

Hur reducerar du din återbetalningstid?

 1. Fryst ränta mot avbetalning upp till 5 år (Blir som ett räntefritt lån upp till 5 år)

 2. Betala endast kapitalbelopp mot att räntor/indrivnings-kostnader skrivs av

 3. Skaffa finansiering för att lösa resterande skulder som inte kan förhandlas pga. kreditprofilen till kunden hos enskilda inkasso-bolag (krävs medsökande).

Vad vi inte jobbar med?

 

Vår tjänst är utvecklat för att effektivt behandla skulder och korta ner din avbetalningstid så mycket som möjligt.

Lista på vad vi inte jobbar med:

 • Ta bort alla dina skulder

 • Ta bort alla dina betalningsanmärkningar

 • Ta bort skulder som är till följd av dom från Svensk domstol

 • Hjälpa dig med oetiska råd på hur du kan komma undan med dina lagstadgade förpliktelser

 • Betala räkningar åt dig

 • Ta över ansvaret för din ekonomi

 • Skaffa dig lån utan medsökande (ifall du har betalningsanmärkningar)

Samarbete

 

Vi använder oss av metodiken "maximala resultat med minimala resurser" vilket betyder att vi kan erbjuda dig en exklusiv tjänst till ett förmånligt pris.

Vår ekonomiska och juridiska kunskap kombinerat med en databas på flera tusen samtal med skuldsatta kunder ger dig optimala råd baserat på just din situation.

Hur lång tid tar ett ärende?

 

Vi samlat in uppgifter om dina skulder och kontaktar alla dina inkasso-bolag, kreditorer samt Kronofogden. Arbetet från Skuldrådgivning görs i real-tid, dock är det varje enskild inkasso-bolag/kreditor som har sina interna rutiner som kan dra ut på tiden. 

Vi följer upp ditt ärende en gång i veckan och erbjuder också att du kan skicka in underlag "ta bild och skicka in tjänst" som kund hos oss som läggs till i ditt arkiv.

Alla inkasso-bolag som kontaktar oss (kopia blir skickad till dig på e-mail) bearbetas individuellt för att uppnå den bästa möjliga vägen ut för dig.

Resultat?

 

Utmaningen med skulder är kapitalbelopp, ränta, indrivnings-kostnader, löneutmätning som skapar väldigt stora kostnader. den typiska räkningen som hamnar hos inkasso (ränta + indrivnings kostnader) som plötsligt blir en betalningsanmärkning är en klassisk fälla som dom flesta svenskar har råkat ut för under sin vuxna ålder.

Utmaning:                                                               

 • Kapitalbelopp

 • Räntor/indrivnings-kostnader

 • Betalningsanmärkning

 • Löneutmätning

 • Skuldsanering

 • Ekonomisk kollaps

Problem:

 • Du klarar inte att betala din ursprungliga skuld

 • Växer fortare än det du klarar att betala

 • Betalningsanmärkning (domino-effekt)

 • Löneutmätning som bara betalar räntor

 • Skuldsanering som aldrig blir beviljad

 • Du hamnar i en ekonomisk knipa du aldrig kan bli fri ifrån

Hur löser vi detta?

 • Vi utför först en bedömning på hur många år det kommer att ta med din ekonomi att bli skuldfri.

 • Därefter lägger vi vår arbetsmetodik till grund för en helhetsvärdering på hur många år vi kan reducera (mellan tummen och pekfingret) din aktuella skuldbörda

 • Vi utarbetar en individuell arbetsplan som passar din ekonomi

Lösning

 

SKULDRÅDGIVNING 1 AB

_____________________________

Uppgift: ÖVERKLAGA BESLUT FRÅN KRONOFOGDEN (utomrättslig)

 

Mål: Stoppa/pausa tvungna åtgärder

_____________________________

Uppgift: BEGÄRAN AV UPPLYSNINGAR

Mål: Kartlägga alla skulder samt kapital, räntor och indrivnings-kostnader

_____________________________

 Uppgift: ANSÖKAN OM RÄTTELSE 

Mål: Ansöka om rättelse/sekretessbelägga ”Betalningsanmärkning” hos KFM

_____________________________

Uppgift: ACKORDSANSÖKAN

Mål: Reducera skulder genom att förhandla frysta räntor/indrivnings kostnader och en avbetalningsplan som passar din ekonomi

_____________________________

Uppgift: PRESKRIPTIONSANSÖKAN

Mål: Ansöka om preskription vid giltiga grunder

_____________________________

Uppgift: ACKORD/PRESKRIPTIONSANSÖKAN/ TILL “INKASSO-BOLAG”

Mål: Skicka skriftlig ansökan till samtliga Inkasso-bolag)

_____________________________

Uppgift: ACKORD/PRESKRIPTIONSANSÖKAN TILL “KREDITOR-BOLAG”

Mål: Skicka skriftlig ansökan till samtliga Kreditor-bolag

_____________________________

Uppgift: KALLA SAMTLIGA “INKASSO” SAMT “KREDITORER” TILL UTOM RÄTTSLIG FÖRHANDLING

Mål: Tex. Banker, SMS-lån, Klarna m.m. (Du behöver inte delta, SKULDRÅDGIVNING 1 AB upprättar telefon sammanträde med samtliga “inkasso” och “kreditorer” och representerar dig i egenskap av ombud.

_____________________________

Uppgift: SKULDHANTERING

Mål: Nya avbetalningsplaner och bättre skuldsituation. Du får även tillgång till ett fastnummer med rådgivning vid behov

_____________________________

Uppgift: ÖVERKLAGA FÖRBEHÅLLSBELOPP HOS KRONOFOGDEN

Mål: Anpassad efter din faktiska ekonomi samt rättningslinjer från Kronofogdemyndigheten)

_____________________________

Uppgift: NYFINANSIERING

Mål: Krävs medsökande

_____________________________

Uppgift: ÄGER DU FASTIGHET OCH/ELLER BIL?

Mål: Vi kommer att ge dig en bedömning på hur du effektivt kan bearbeta dina skulder/tillgångar

 

Vi representerar dig i egenskap av ombud och tar över all kontakt med Kronofogden, inkasso-bolag samt kreditorer. Du behöver endast skicka vidare post till oss via en (ta bild och skicka in tjänst).

Vad kostar detta?

 • Vi bearbetar priser individuellt på alla våra kunder utifrån inhämtat information, prisen baseras på saken komplexitet och kreditprofilen till varje enskild kund.

 • Erbjuder fastpris för ovannämnda uppgifter (Vi debiterar per timme om inget avtal om fastpris ingås)

 • Inkluderar alla ovannämnda uppgifter i fast pris. Processen som är beskriven är varken bindande eller begränsat, varje uppdrag kan kräva antingen mindre eller fler processer för att uppnå föremålet med uppdraget.

Recensioner

VEGAR HANSEN

VD (K&d Invest AS)

Mitt i ett fastighetsköp säger min bankman att jag har en betalningsanmärkning.

Efter att ha ringt Kronofogden, kreditupplysningen samt kreditor som orsakat detta hade jag förlorat hopp

Begum på Skuldrådgivning gick igenom mitt ärende och ställde kritiska frågor. 1 vecka senare hade Kreditkommittén godkänt mitt ärende och sedan dess är min betalningsanmärkning borta.

Nu investerar jag aktivt i Sveriges fastighetsmarknad och har någon att vända mig till när systemet inte fungerar för oss medborgare.

SVEN-ERIK JOHANSSON

Ägare till "Oskar Mur O Puts"

Jag får mycket uppdrag men mindre arbete, anledning till detta är oftast att jag inte är "Kreditvärdig". Efter 20 år med skulder och betalningsanmärkningar, detta också en efter varandra så hade jag förlorat hoppet helt och hållet men så är​ pensionen runt hörnet, något måste jag göra. Khan på Skuldrådgivning kunde fort bedöma att detta går under en preskription alltså "radera skulder", detta var för bra för att vara sant !!!

Från att ha haft 300 000.- i skulder har jag idag <50 000.- i skulder.

FLER RECENSIONER

(läs mer)

Våra kunder söker hjälp hos oss för skuld-relaterad problematik och oftast vill man inte lägga ut en recension.  Kontakta gärna oss om du har frågor om hur vi kan hjälpa dig redan idag. Vi kan enkelt ge dig en förhandsbedömning på dina betalningsanmärkningar och skulder och hur de enklast kan hanteras på det mest effektiva sättet, målet med våran tjänst är att uppnå mest möjligt resultat med minimala resurser.

 

Kontakta oss så berättar vi mer 

SKULDSANERING

Vi bearbetar ej skuldsanerings ansökningar, kontakta Budget och Skuldrådgivning i din kommun ifall du inte klarar av att betala dina skulder inom överskådlig tid och/eller saknar inkomst.

 

 
b3344b43-5683-4373-8f4f-5a8e5f6031e5