top of page

Vem kan få skuldsanering

Vem kan få skuldsanering

Vem kan få skuldsanering

Vem kan få skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för personer som har hamnat i en svår ekonomisk situation att få en ny start. Det är en process där en person kan få sina skulder avskrivna eller omstrukturerade för att kunna betala av dem på ett mer överkomligt sätt. Men vem kan egentligen få skuldsanering?

För att kunna ansöka om skuldsanering måste man uppfylla vissa kriterier. För det första måste man vara folkbokförd i Sverige och ha en skuld som är svår att betala av. Det kan handla om allt från kreditkortsskulder och lån till obetalda räkningar och skulder till Kronofogden.

En annan förutsättning för att kunna få skuldsanering är att man har gjort allt man kan för att betala av sina skulder på egen hand. Det innebär att man har försökt att förhandla med sina borgenärer och försökt att hitta en lösning på sin ekonomiska situation. Om man inte har gjort detta kan det vara svårt att få beviljat sin ansökan om skuldsanering.

Det är också viktigt att man visar att man har en vilja att betala av sina skulder. Det kan innebära att man har en stabil inkomst och att man har försökt att göra upp en realistisk budget för att kunna betala av sina skulder. Om man inte har en stabil inkomst kan det vara svårt att få beviljat sin ansökan om skuldsanering.

Det är också viktigt att man inte har begått några allvarliga ekonomiska brott, som exempelvis bedrägeri eller ocker. Om man har begått sådana brott kan det vara svårt att få beviljat sin ansökan om skuldsanering.

Sammanfattningsvis kan vem som helst som har en svår ekonomisk situation och har gjort allt man kan för att

bottom of page