top of page

Vem har skuldsanering

Vem har skuldsanering

Vem har skuldsanering

Skuldsanering är en process som hjälper personer som har svårt att betala sina skulder att få en ny start ekonomiskt. Det är en möjlighet för de som befinner sig i en situation där de inte kan betala av sina skulder på grund av olika omständigheter. Men vem har egentligen rätt till skuldsanering?

För att kunna ansöka om skuldsanering måste man uppfylla vissa kriterier. För det första måste man vara privatperson och inte företag. Skuldsanering är till för att hjälpa privatpersoner som har hamnat i en ekonomisk kris och behöver hjälp att komma på fötter igen.

För det andra måste man ha försökt att betala av sina skulder på egen hand. Det innebär att man har försökt att komma överens med sina borgenärer om en avbetalningsplan eller liknande. Om man inte har försökt att lösa sina skulder på egen hand kan man inte ansöka om skuldsanering.

För det tredje måste man vara skuldsatt på ett sådant sätt att det inte är möjligt att betala av skulderna inom en rimlig tid. Det kan vara till exempel om man har en stor mängd skulder och en låg inkomst som inte räcker till att täcka kostnaderna.

Det är viktigt att komma ihåg att skuldsanering inte är en lösning för alla. Det är en möjlighet för de som verkligen behöver hjälp att komma ur sin ekonomiska kris. Det är också viktigt att vara medveten om att skuldsanering inte innebär att skulderna försvinner helt. Istället innebär det att man får en möjlighet att betala av sina skulder under en längre tid och att man får en chans att starta om ekonomiskt.

Om du har frågor om skuldsanering och vill veta om du är berättigad till det, kontak

bottom of page