top of page

Vad händer med skulderna vid skuldsanering

Vad händer med skulderna vid skuldsanering

Vad händer med skulderna vid skuldsanering

Vad händer med skulderna vid skuldsanering?

Skuldsanering är en process som syftar till att hjälpa personer som har stora skulder och inte kan betala tillbaka dem. Det är en möjlighet för dessa personer att få en ny start och bli skuldfria. Men vad händer egentligen med skulderna vid skuldsanering?

När en person ansöker om skuldsanering, kommer en skuldsaneringsman utses för att hantera ärendet. Skuldsaneringsmannen kommer att utreda personens ekonomiska situation och bedöma om personen är i behov av skuldsanering. Om personen beviljas skuldsanering, kommer skuldsaneringsmannen att upprätta en skuldsaneringsplan.

Skuldsaneringsplanen är en överenskommelse mellan den skuldsatte och hans eller hennes borgenärer. Planen innebär att den skuldsatte betalar en viss summa pengar varje månad under en bestämd period, vanligtvis tre till fem år. Denna summa baseras på den skuldsattes inkomst och utgifter. Målet med skuldsaneringsplanen är att den skuldsatte ska betala av en del av sina skulder och bli skuldfri efter avslutad plan.

Under skuldsaneringsperioden kommer den skuldsatte att ha en godkänd levnadsstandard och får behålla en viss del av sin inkomst för personliga utgifter. Resten av inkomsten kommer att användas för att betala av skulderna enligt skuldsaneringsplanen. Det är viktigt att den skuldsatte följer planen och betalar sina skulder enligt överenskommelsen.

Vad händer då med skulderna vid avslutad skuldsanering? Om den skuldsatte har följt skuldsaneringsplanen och betalat sina skulder enligt överenskommelsen, kommer de återstående skuld

bottom of page