top of page

Vad är skuldsanering och när har man rätt till den

Vad är skuldsanering och när har man rätt till den

Vad är skuldsanering och när har man rätt till den

Skuldsanering är en process som syftar till att hjälpa personer som har svårt att betala sina skulder att få en ny start ekonomiskt. Det är en möjlighet för de som befinner sig i en ohållbar ekonomisk situation att få en skuldavskrivning och därmed bli befriade från sina skulder. Men när har man egentligen rätt till skuldsanering?

För att kunna ansöka om skuldsanering måste man uppfylla vissa kriterier. För det första måste man vara folkbokförd i Sverige och ha en skuld som är så pass stor att man inte kan betala tillbaka den inom en rimlig tid. Det kan handla om skulder till exempelvis banker, kreditinstitut eller Kronofogden.

För det andra måste man ha gjort allt man kan för att betala tillbaka sina skulder. Det innebär att man har försökt att förhandla med sina borgenärer och eventuellt försökt att få till en avbetalningsplan. Om man har tillgångar som kan säljas för att betala av skulderna förväntas man göra det.

För det tredje måste man vara skötsam och inte ha begått några allvarliga ekonomiska brott. Det kan handla om att man inte har försatt sig själv i en ohållbar ekonomisk situation genom att exempelvis ta onödiga lån eller genom att undanhålla tillgångar.

Om man uppfyller dessa kriterier kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Det är Kronofogden som prövar ansökningarna och beslutar om skuldsanering ska beviljas eller inte. Om skuldsanering beviljas innebär det att man får en möjlighet att betala av sina skulder under en viss tid, vanligtvis fem år. Efter den tiden kan man bli befriad från de skulder som inte har betalats av.

Det är viktigt

bottom of page