top of page

Vad är kronofogden

Vad är kronofogden

Vad är kronofogden

Kronofogden är en myndighet i Sverige som har till uppgift att verkställa olika typer av betalningskrav och säkerställa att skulder betalas. De arbetar för att säkerställa att både privatpersoner och företag får betalt för sina fordringar. Kronofogden har befogenheter att driva in skulder genom att exempelvis utfärda betalningsförelägganden, utmäta egendom eller genomföra löneutmätningar.

En vanlig fråga som många har är vad som händer om man inte betalar sina skulder. Om en skuld inte betalas kan den bli föremål för indrivning genom Kronofogden. Det innebär att Kronofogden kan vidta olika åtgärder för att få in skulden. Det kan vara allt från att skicka ut betalningskrav och inkassokrav till att utmäta egendom eller genomföra löneutmätningar. Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte är en skuldrådgivare, utan deras huvudsakliga uppgift är att driva in skulder.

Om du har frågor om Kronofogden eller behöver hjälp med skuldrådgivning kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor som befinner sig i skuldproblem och kan ge dig råd och vägledning för att komma på rätt köl igen. Vi förstår att skulder kan vara stressande och överväldigande, men vi finns här för att hjälpa dig att hitta en lösning.

Vårt team av skuldrådgivare kan ge dig råd om hur du kan hantera dina skulder och förhandla med dina borgenärer. Vi kan också hjälpa dig att skapa en budget och ge dig tips om hur du kan spara pengar och undvika skuldfällor i framtiden. Vi först

bottom of page