top of page

Tillgångsutredning kronofogden

Tillgångsutredning kronofogden

Tillgångsutredning kronofogden

En tillgångsutredning är en viktig del av Kronofogdens arbete för att säkerställa att skulder betalas tillbaka. När en person eller ett företag inte kan betala sina skulder, kan Kronofogden utföra en tillgångsutredning för att ta reda på vilka tillgångar som finns att tillgå för att täcka skulderna.

En tillgångsutredning innebär att Kronofogden undersöker den skuldsattes ekonomiska situation för att fastställa vilka tillgångar som kan användas för att betala av skulderna. Det kan inkludera fastigheter, fordon, bankkonton, aktier och andra tillgångar av värde.

Syftet med en tillgångsutredning är att säkerställa att skulder betalas tillbaka på ett rättvist sätt. Genom att identifiera och värdera tillgångarna kan Kronofogden avgöra hur mycket som kan säljas för att täcka skulderna. Detta kan vara till nytta för både den skuldsatte och de personer eller företag som har fordringar.

Om du befinner dig i en situation där du inte kan betala dina skulder och Kronofogden har inlett en tillgångsutredning, är det viktigt att du samarbetar och ger all nödvändig information. Det kan vara till din fördel att ha en klar bild av din ekonomiska situation och vilka tillgångar du har.

För att få svar på fler frågor som gäller tillgångsutredning och Kronofogdens arbete kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Våra erfarna rådgivare kan ge dig mer information och hjälpa dig att navigera genom processen. Vi förstår att skulder kan vara en stressande situation, och vi finns här för att stödja dig och hjälpa dig att hitta en lösning.

bottom of page