top of page

Skuldsanering vad är

Skuldsanering vad är

Skuldsanering vad är

Skuldsanering - Vad är det och hur fungerar det?

Skuldsanering är en process som syftar till att hjälpa personer eller företag att bli av med sina skulder och få en ny start ekonomiskt. Det är en möjlighet för de som har stora skulder och inte kan betala tillbaka dem inom en rimlig tid.

För att kunna ansöka om skuldsanering måste man uppfylla vissa kriterier. Det krävs att man har en betalningsförmåga som är så låg att man inte kan betala tillbaka skulderna inom fem år. Dessutom måste man vara folkbokförd i Sverige och ha bott här i minst sex månader.

Skuldsaneringen innebär att man ansöker hos Kronofogden om att få en skuldsanering. Om ansökan beviljas kommer Kronofogden att utse en skuldsaneringsman som hjälper till att hantera skulderna. Skuldsaneringsmannen kommer att göra en bedömning av den ekonomiska situationen och upprätta en skuldsaneringsplan.

Under skuldsaneringen kommer man att betala en viss summa varje månad till skuldsaneringsmannen. Denna summa baseras på ens inkomst och utgifter. Skuldsaneringsmannen kommer sedan att fördela pengarna till de olika borgenärerna.

En skuldsanering pågår normalt sett i fem år. Under denna tid är det viktigt att man följer skuldsaneringsplanen och betalar sina avtalade belopp i tid. Om man inte följer planen kan skuldsaneringen avslutas och man kan bli tvungen att betala tillbaka hela skulden.

Det är viktigt att komma ihåg att skuldsanering inte är en lösning för alla. Det är en process som kräver disciplin och engagemang från den som ansöker om det. Det kan vara en lång och utmanande resa,

bottom of page