top of page

Skuldsanering nya regler 2020

Skuldsanering nya regler 2020

Skuldsanering nya regler 2020

Skuldsanering är en process som hjälper privatpersoner att hantera och bli av med sina skulder. Det är en möjlighet för de som har svårt att betala tillbaka sina skulder att få en ny start och en chans att komma på fötterna igen. För att kunna dra nytta av skuldsaneringen är det viktigt att förstå de nya reglerna som infördes år 2020.

En av de viktigaste förändringarna som infördes är att det nu är möjligt att ansöka om skuldsanering direkt hos Kronofogden. Tidigare var det vanligt att man först behövde ansöka om skuldsanering hos sin kommun och sedan skicka vidare ärendet till Kronofogden. Detta innebär en förenkling och en snabbare process för de som behöver hjälp med sina skulder.

En annan viktig förändring är att det nu finns en tydligare gräns för vilka skulder som kan ingå i skuldsaneringen. Tidigare fanns det ingen exakt gräns, vilket kunde leda till osäkerhet och olika tolkningar. Nu är det tydligt att endast skulder upp till 100 000 kronor kan ingå i skuldsaneringen. Detta innebär att de som har högre skulder behöver hitta andra lösningar för att hantera sin ekonomi.

För att kunna ansöka om skuldsanering krävs det att man har gjort allt man kan för att betala tillbaka sina skulder. Det innebär att man har försökt att förhandla med sina borgenärer och att man har försökt att betala av så mycket som möjligt. Om man inte har gjort detta kan ansökan om skuldsanering bli avslagen.

Det är viktigt att komma ihåg att skuldsanering inte är en lösning för alla. Det är en möjlighet för de som verkligen har svårt att bet

bottom of page