top of page

Skuld hos kronofogden preskriberas

Skuld hos kronofogden preskriberas

Skuld hos kronofogden preskriberas

Om du har en skuld hos Kronofogden kan det vara viktigt att förstå vad preskription innebär. Preskription är en lagstadgad tidsgräns för när en skuld inte längre kan drivas in genom rättsliga åtgärder. Det innebär att om din skuld har preskriberats kan Kronofogden inte längre kräva dig på betalning.

Preskriptionstiden för skulder hos Kronofogden varierar beroende på typen av skuld. För de flesta skulder är preskriptionstiden 10 år. Det innebär att om du inte har betalat din skuld inom 10 år från det att den blev förfallen, kan den preskriberas och Kronofogden kan inte längre driva in den.

Det är viktigt att notera att preskription inte innebär att skulden försvinner. Du är fortfarande skyldig att betala skulden, men Kronofogden kan inte längre använda rättsliga åtgärder för att driva in den. Det betyder att om du har en preskriberad skuld kan du inte bli betalningsanmärkt eller få några andra rättsliga konsekvenser på grund av skulden.

Om du har en skuld hos Kronofogden som du tror kan ha preskriberats är det viktigt att agera snabbt. Det kan vara en bra idé att kontakta en skuldrådgivare för att få hjälp och råd om hur du ska hantera situationen. En skuldrådgivare kan ge dig information om preskriptionstider och hjälpa dig att ta reda på om din skuld har preskriberats.

För att få svar på fler frågor som gäller preskription av skulder hos Kronofogden, kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Våra erfarna skuldrådgivare finns tillgängliga för att hjälpa dig och ge dig den information och vägledning du beh

bottom of page