top of page

Sjukskriven arbetslös

Sjukskriven arbetslös

Sjukskriven arbetslös

Att vara sjukskriven och arbetslös kan vara en utmanande situation. Det kan vara svårt att veta vad man ska göra och vilka rättigheter man har. I denna artikel kommer vi att ge dig information om vad det innebär att vara sjukskriven och arbetslös, samt vilka möjligheter och stöd som finns tillgängliga för dig.

När man är sjukskriven och arbetslös kan det vara en komplicerad situation att navigera i. Det är viktigt att förstå att du fortfarande har rätt till sjukpenning även om du inte har ett arbete. Sjukpenningen är en ersättning som du kan få om du är sjuk och inte kan arbeta. För att få sjukpenning måste du ha en läkarintyg som visar att du är sjuk och inte kan arbeta.

Förutom sjukpenning kan det också finnas andra stöd och möjligheter tillgängliga för dig som är sjukskriven och arbetslös. En möjlighet är att ansöka om aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd är en ersättning som du kan få om du är sjukskriven och deltar i aktiviteter som syftar till att förbättra din arbetsförmåga. Det kan vara allt från rehabilitering till utbildning eller arbetspraktik.

För att få mer information om dina rättigheter och möjligheter som sjukskriven och arbetslös, rekommenderar vi att du kontaktar oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor i liknande situationer och kan ge dig råd och svar på dina frågor. Vi förstår att det kan vara en svår tid för dig och vi finns här för att stötta dig.

Sammanfattningsvis är det viktigt att du är medveten om dina rättigheter och möjligheter som sjukskriven och arbetslös. Du har fortfarande rätt till sjukpenning

bottom of page