top of page

När försvinner uc förfrågningar

När försvinner uc förfrågningar

När försvinner uc förfrågningar

När försvinner UC-förfrågningar? Det är en vanlig fråga som många har när det kommer till kreditupplysningar och deras påverkan på ens kreditvärdighet. UC, eller Upplysningscentralen, är Sveriges största kreditupplysningsföretag och används av många långivare och företag för att bedöma en persons kreditvärdighet.

När en långivare eller ett företag gör en UC-förfrågan på en person, registreras detta i UC:s register. Denna förfrågan kan sedan ses av andra långivare och företag som gör en liknande förfrågan. Det är viktigt att förstå att UC-förfrågningar kan påverka ens kreditvärdighet och därmed ens möjlighet att få lån eller andra kreditprodukter.

Men när försvinner då dessa UC-förfrågningar? Enligt UC:s riktlinjer så sparas en UC-förfrågan i deras register i 12 månader. Det betyder att andra långivare och företag kan se att en förfrågan har gjorts under denna period. Det är dock viktigt att notera att en UC-förfrågan inte nödvändigtvis har en negativ påverkan på ens kreditvärdighet. Det beror på hur många förfrågningar som har gjorts under en viss period och hur ofta dessa förfrågningar har skett.

Det finns dock undantag när det kommer till hur länge UC-förfrågningar sparas. Om en UC-förfrågan har gjorts i samband med en kreditansökan som har blivit beviljad, så sparas denna förfrågan i 3 år. Detta beror på att det kan vara relevant för framtida kreditgivare att se att en person har fått en kredit beviljad tidigare.

För att få mer information om UC-förfrågningar och deras påverkan på din kreditvärdighet, rekommenderar vi att du kontaktar oss på

bottom of page