top of page

När får man betalningsanmärkning

När får man betalningsanmärkning

När får man betalningsanmärkning

När får man betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkning är något som många människor oroar sig för och undrar när det kan inträffa. En betalningsanmärkning är en notering som görs hos kreditupplysningsföretag när en person inte har betalat sina skulder i tid. Det kan vara allt från obetalda fakturor till uteblivna avbetalningar på lån.

Det är viktigt att förstå att en betalningsanmärkning inte uppstår direkt efter att en betalning har förfallit. Det finns en process som måste följas innan en betalningsanmärkning registreras. Först och främst skickas en påminnelse till den som inte har betalat sin skuld i tid. Om betalningen fortfarande inte kommer in kan en inkassobyrå kopplas in för att driva in skulden. Det är först om inkassobyrån inte lyckas få betalt som ärendet kan gå vidare till Kronofogden.

Kronofogden är den myndighet som har befogenhet att registrera betalningsanmärkningar. Innan en betalningsanmärkning registreras skickar Kronofogden ut en betalningsföreläggande till den som är skyldig pengar. Detta är en formell skrivelse som ger personen en sista chans att betala sin skuld. Om betalningen fortfarande inte kommer in kan Kronofogden registrera betalningsanmärkningen.

Det är viktigt att komma ihåg att en betalningsanmärkning kan påverka ens kreditvärdighet och göra det svårare att få lån eller andra kreditprodukter i framtiden. Det är därför viktigt att vara noggrann med att betala sina skulder i tid och att hålla koll på eventuella påminnelser och inkassokrav.

Om du har frågor om betalningsanmärkningar eller behöver hjälp

bottom of page