top of page

Kronofogden utmätning gifta

Kronofogden utmätning gifta

Kronofogden utmätning gifta

Om du och din partner är gifta och har skulder som inte kan betalas, kan det hända att Kronofogden vidtar åtgärder för att utmäta era tillgångar. Utmätning är en process där Kronofogden tar beslag på era tillgångar för att täcka era skulder. Det kan vara en stressande och komplicerad situation att hantera, men det finns hjälp att få.

När Kronofogden utmäter era tillgångar kommer de att försöka hitta tillgångar som kan säljas för att täcka era skulder. Det kan inkludera saker som fastigheter, fordon, bankkonton och andra värdefulla tillgångar. Det är viktigt att förstå att Kronofogden har rätt att utmäta era gemensamma tillgångar även om det bara är en av er som har skulder.

Om ni befinner er i en situation där Kronofogden hotar med utmätning är det viktigt att agera snabbt. Att ignorera problemet kommer inte att lösa det och kan leda till allvarliga konsekvenser. Istället bör ni överväga att kontakta en skuldrådgivare för att få hjälp och råd.

En skuldrådgivare kan hjälpa er att förstå er situation och ge er råd om vilka åtgärder ni kan vidta för att undvika eller hantera utmätning. De kan hjälpa er att skapa en budget, förhandla med era borgenärer och ge er vägledning genom hela processen. En skuldrådgivare kan också hjälpa er att förstå era rättigheter och skyldigheter som gifta personer i en utmätningssituation.

Om ni behöver mer information eller har frågor om utmätning och skuldrådgivning, kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vårt team av erfarna skuldrådgivare finns här för att hjälpa er och svara på

bottom of page