top of page

Kronofogden utan inkasso

Kronofogden utan inkasso

Kronofogden utan inkasso

Kronofogden utan inkasso - vad du behöver veta

Om du har hamnat i en ekonomisk knipa och inte kan betala dina skulder i tid, kan det hända att du får göra bekantskap med Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar och beslut. Men vad händer om du inte har några skulder hos inkassobolag? Kan Kronofogden ändå vara inblandad? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på Kronofogden utan inkasso och vad du behöver veta.

Kronofogden är inte bara involverad när det gäller skulder hos inkassobolag. De kan också bli inblandade om du har obetalda skulder hos andra fordringsägare, till exempel banker, hyresvärdar eller myndigheter. Om du inte betalar dina skulder i tid kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta innebär att Kronofogden får i uppdrag att driva in skulden åt fordringsägaren.

Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte är en inkassobyrå. De har inte samma befogenheter som inkassobolag när det gäller att driva in skulder. Kronofogden kan till exempel inte ta ut några extra avgifter eller ränta på skulden. Däremot kan de vidta olika åtgärder för att driva in skulden, till exempel genom att utmäta egendom eller genom att dra av pengar från din lön eller pension.

Om du har hamnat i en situation där Kronofogden är inblandad utan att det finns något inkassobolag inblandat, kan det vara en bra idé att söka professionell hjälp. På Skuldrådgivning.se kan du få svar på fler frågor som gäller

bottom of page