top of page

Kronofogden statistik

Kronofogden statistik

Kronofogden statistik

Kronofogden är en myndighet i Sverige som har till uppgift att verkställa domar och beslut som rör ekonomiska förpliktelser. De arbetar med att driva in skulder och säkerställa att betalningar görs enligt avtal. För att förstå vikten av att ha koll på sin ekonomi och undvika skulder är det intressant att titta på några statistiska uppgifter från Kronofogden.

Enligt Kronofogdens senaste årsredovisning har antalet ärenden ökat stadigt de senaste åren. Under 2020 hade Kronofogden totalt 1 034 000 ärenden att hantera, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Detta visar på att skuldsättning och ekonomiska problem är vanligt förekommande i samhället.

En annan intressant statistik är att majoriteten av ärendena hos Kronofogden rör obetalda skulder till privatpersoner. Under 2020 var det 70 procent av ärendena som gällde skulder till privatpersoner, medan 30 procent rörde företagsskulder. Detta tyder på att det är viktigt för privatpersoner att vara medvetna om sina ekonomiska förpliktelser och undvika att hamna i skuldfällan.

För att undvika att hamna i skulder och behöva vända sig till Kronofogden för hjälp är det viktigt att ha en sund ekonomi och vara medveten om sin ekonomiska situation. Det kan vara bra att ha en budget och hålla koll på sina inkomster och utgifter. Genom att vara proaktiv och ta ansvar för sin ekonomi kan man undvika att hamna i skulder och därmed undvika att behöva vända sig till Kronofogden.

Om du har frågor om Kronofogden, skuldsättning eller ekonomiska problem kan du kontakta oss på www.skul

bottom of page