top of page

Kronofogden säljer

Kronofogden säljer

Kronofogden säljer

Kronofogden säljer - vad du behöver veta

Om du har hamnat i en ekonomisk knipa och inte kan betala dina skulder, kan det hända att Kronofogden blir inblandad. En av de åtgärder som Kronofogden kan vidta är att sälja dina tillgångar för att täcka skulderna. I det här innehållet kommer vi att titta närmare på vad det innebär när Kronofogden säljer och vad du behöver veta i den situationen.

När Kronofogden säljer dina tillgångar sker det genom en offentlig auktion. Det kan vara allt från bilar och båtar till fastigheter och värdefulla föremål. Syftet med försäljningen är att få in pengar för att täcka de obetalda skulderna. Det är viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte är intresserad av att göra vinst på försäljningen, utan endast att få in tillräckligt med pengar för att täcka skulderna.

När en försäljning genom Kronofogden äger rum, annonseras det ut i förväg. Detta ger dig som skuldsatt möjlighet att vara medveten om försäljningen och eventuellt kunna påverka den. Det kan vara en bra idé att delta i auktionen om du har möjlighet att köpa tillbaka dina tillgångar till ett lägre pris än vad du tidigare var skyldig. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan finnas andra intressenter som också är intresserade av att köpa tillgångarna.

Om du har frågor om Kronofogden och deras försäljningar kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hantera skuldsatta personer och kan ge dig råd och vägledning i den här typen av situationer. Vi kan också hjälpa dig att förstå

bottom of page