top of page

Kronofogden lösöre

Kronofogden lösöre

Kronofogden lösöre

Om du har hamnat i en situation där Kronofogden har tagit beslag på ditt lösöre, kan det vara en mycket stressande och svår tid för dig. Att förlora sina ägodelar kan vara både känslosamt och ekonomiskt påfrestande. Men det är viktigt att du vet att det finns hjälp att få och att det finns sätt att hantera situationen på.

Kronofogden är en myndighet som har befogenhet att verkställa betalningsförelägganden och utmätningar. Om du inte har betalat dina skulder i tid kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in skulden. En av dessa åtgärder kan vara att ta beslag på ditt lösöre, det vill säga dina ägodelar som inte är fast egendom.

När Kronofogden tar beslag på ditt lösöre innebär det att de kan sälja dessa ägodelar för att täcka din skuld. Det kan vara allt från möbler och elektronik till smycken och kläder. Det är viktigt att du är medveten om att Kronofogden inte kan ta beslag på alla dina ägodelar. Det finns vissa föremål som är undantagna från utmätning, till exempel nödvändiga möbler och kläder.

Om du har hamnat i en situation där Kronofogden har tagit beslag på ditt lösöre är det viktigt att du agerar snabbt. Det finns flera sätt att hantera situationen på och få tillbaka dina ägodelar. Ett sätt är att betala av skulden i sin helhet. Om du har möjlighet att göra det kan du kontakta Kronofogden och betala av skulden för att få tillbaka dina ägodelar.

Om du inte har möjlighet att betala av skulden i sin helhet kan du ansöka om en avbetalningsplan. Det innebär att du betalar av skulden i mindre delar under en längre tid

bottom of page