top of page

Kan man låna trots skuldsanering

Kan man låna trots skuldsanering

Kan man låna trots skuldsanering

Att befinna sig i en skuldsanering kan vara en utmanande situation. Många människor undrar om det är möjligt att låna pengar trots att de befinner sig i en pågående skuldsanering. Svaret på den frågan är inte helt enkelt, men det finns vissa faktorer att ta hänsyn till.

För det första är det viktigt att förstå vad en skuldsanering innebär. En skuldsanering är en juridisk process där en person som har stora skulder får hjälp att betala av dem. Under en skuldsanering betalar personen av sina skulder enligt en betalningsplan som har fastställts av en skuldsaneringsman. Det kan ta flera år att betala av skulderna och under den tiden är det vanligt att man lever på en stram budget.

När det kommer till att låna pengar under en pågående skuldsanering är det generellt sett svårt att få ett lån beviljat. De flesta långivare är försiktiga med att låna ut pengar till personer som befinner sig i en skuldsanering eftersom det innebär en högre risk för dem. Långivare vill vara säkra på att de kommer att få tillbaka sina pengar och därför är det vanligt att de säger nej till personer i en skuldsanering.

Det finns dock vissa undantag där det kan vara möjligt att få ett lån trots en pågående skuldsanering. Det kan vara möjligt om man har en stabil inkomst och kan visa att man har förmågan att betala tillbaka lånet. Det kan också vara en fördel om man har någon form av säkerhet att erbjuda, till exempel en bostad eller en bil. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa undantag är sällsynta och att det är bäst att vara realistisk när det kommer till att låna pengar under en skuldsanering.

Om du

bottom of page