top of page

Kan jag bli sambo vid skuldsanering

Kan jag bli sambo vid skuldsanering

Kan jag bli sambo vid skuldsanering

Att bli sambo vid skuldsanering är en fråga som många ställer sig. Skuldsanering är en process där en person med stora skulder får möjlighet att få en ny start ekonomiskt. Under skuldsaneringen betalar personen av en del av sina skulder under en bestämd period, vanligtvis tre till fem år. Efter denna period kan personen bli skuldfri och få en chans att bygga upp sin ekonomi på nytt.

Men vad händer om man är sambo under skuldsaneringen? Kan man fortsätta att leva tillsammans med sin partner och samtidigt genomgå skuldsanering? Svaret är ja, det går att vara sambo vid skuldsanering. Det finns dock vissa saker att tänka på och regler att följa.

För det första är det viktigt att informera Kronofogden om att man är sambo. Kronofogden är den myndighet som ansvarar för skuldsaneringen och de behöver vara medvetna om att man har en sambo. Detta beror på att samboförhållandet kan påverka den ekonomiska situationen och därmed även skuldsaneringen.

När man är sambo vid skuldsanering kan det finnas vissa konsekvenser för båda parterna. Om den ena parten har skulder och genomgår skuldsanering kan det påverka den andra parten ekonomiskt. Det kan innebära att den andra parten blir ansvarig för att betala en del av skulderna eller att den gemensamma ekonomin påverkas.

Det är därför viktigt att vara öppen och ärlig med sin partner om sin ekonomiska situation och skuldsaneringen. Det kan vara bra att ha en tydlig kommunikation och en plan för hur man ska hantera ekonomin under skuldsaneringen. Det kan även vara klokt att upprätta ett samboavtal där man reglerar ekonomiska frågor och ansvar.

Om du har frå

bottom of page