top of page

Hur snabbt går inkasso till kronofogden

Hur snabbt går inkasso till kronofogden

Hur snabbt går inkasso till kronofogden

Inkasso är en process där en fordringsägare försöker driva in obetalda skulder från en gäldenär. När en skuld inte betalas i tid kan inkassobolag eller inkassoföretag kontaktas för att hjälpa till med att driva in skulden. Men hur snabbt går det egentligen innan ärendet går vidare till Kronofogden?

Innan vi går in på detaljer är det viktigt att förstå att inkassoprocessen kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av skuld, beloppet som är obetalt och hur samarbetsvillig gäldenären är. Trots detta kan vi ge en generell uppfattning om tidsramen för när ett ärende kan gå vidare till Kronofogden.

Normalt sett inleds inkassoprocessen genom att fordringsägaren skickar en betalningspåminnelse till gäldenären. Om betalningen inte kommer in inom en viss tid kan ärendet överlämnas till ett inkassobolag. Inkassobolaget kommer då att skicka en inkassokrav till gäldenären och ge denne en sista chans att betala skulden.

Om gäldenären fortfarande inte betalar kan inkassobolaget välja att vidta rättsliga åtgärder och ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta är en formell begäran om att Kronofogden ska verkställa betalningen.

Tidsramen för när ett ärende går vidare till Kronofogden kan variera, men det är vanligt att det tar några veckor till några månader från det att inkassobolaget har skickat inkassokravet. Det beror på flera faktorer, inklusive hur snabbt inkassobolaget agerar och hur samarbetsvillig gäldenären är.

Om ärendet går vidare till Kronofogden kan det ta ytterligare tid innan

bottom of page