top of page

Hur får man betalningsanmärkning

Hur får man betalningsanmärkning

Hur får man betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar kan vara en stor börda för många människor. De kan påverka ens kreditvärdighet och göra det svårt att få lån eller andra finansiella tjänster. Men hur får man egentligen en betalningsanmärkning? I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en betalningsanmärkning är och vad som kan leda till att man får en. Om du har fler frågor om betalningsanmärkningar och hur du kan hantera dem, kontakta oss på www.skuldradgivning.se.

En betalningsanmärkning är en notering som görs i kreditupplysningsföretagens register när en person inte har betalat en skuld i tid. Det kan vara allt från en obetald faktura till ett lån eller en hyresbetalning. När en betalning inte görs i tid kan den fordrande parten välja att skicka ärendet till inkasso eller kronofogden. Om ärendet går till kronofogden och en betalningsorder utfärdas, registreras detta som en betalningsanmärkning.

Det finns flera faktorer som kan leda till att man får en betalningsanmärkning. En vanlig orsak är att man helt enkelt inte har tillräckligt med pengar för att betala sina räkningar i tid. Det kan bero på arbetslöshet, sjukdom eller andra oförutsedda händelser. Ibland kan det också vara så att man glömmer bort att betala en faktura eller att man inte har fått den i tid.

Det är viktigt att komma ihåg att en betalningsanmärkning inte är permanent. Den står kvar i registret i tre år, men ju längre tid som går desto mindre betydelse får den för din kreditvärdighet. Det är också möjligt att få en betalningsanmärkning raderad i förtid om man betalar skulden eller kommer överens med fordringsäg

bottom of page