top of page

Faktura trots kronofogden

Faktura trots kronofogden

Faktura trots kronofogden

Om du har hamnat i en situation där du har fått en faktura trots att du har skulder hos Kronofogden kan det kännas både frustrerande och förvirrande. Att ha skulder hos Kronofogden innebär att du har en obetald skuld som har gått till indrivning och myndigheten har tagit över ansvaret för att driva in skulden. Trots detta kan det hända att du får en faktura från en annan part, vilket kan vara förvirrande då du kanske tror att Kronofogden redan har tagit hand om skulden.

Det är viktigt att förstå att Kronofogden inte har något att göra med fakturor som kommer från andra företag eller privatpersoner. Dessa fakturor kan vara för olika typer av tjänster eller produkter som du har köpt eller använt. Det kan vara allt från en obetald räkning för en mobiltelefon till en faktura för en utförd tjänst.

Om du har fått en faktura trots att du har skulder hos Kronofogden är det viktigt att du inte ignorerar den. Att ignorera fakturan kan leda till ännu större problem och eventuellt ännu högre skulder. Istället bör du ta kontakt med företaget eller personen som har skickat fakturan för att reda ut situationen.

Det kan vara bra att förklara för dem att du har skulder hos Kronofogden och att du behöver mer information om fakturan. Du kan också be dem om att skicka en kopia på avtalet eller fakturan så att du kan kontrollera om det är något du verkligen har beställt eller använt.

Om du behöver ytterligare hjälp och rådgivning angående fakturor trots Kronofogden kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hantera liknande situationer och kan ge dig råd och vägledning för att lösa dina skuldsättningsproblem.

Samman

bottom of page