top of page

Faktura kronofogden

Faktura kronofogden

Faktura kronofogden

Om du har fått en faktura från Kronofogden kan det vara en stressande och oroande situation. Men det är viktigt att du inte panikar och istället tar reda på vad du kan göra för att lösa situationen på bästa sätt. I det här innehållet kommer vi att ge dig information om vad du behöver veta om fakturor från Kronofogden och hur du kan hantera dem.

När du får en faktura från Kronofogden innebär det att du har en obetald skuld som har gått till indrivning. Det kan vara en faktura från en myndighet, ett företag eller en privatperson som du inte har betalat i tid. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och se till att de betalas.

Det första du bör göra när du får en faktura från Kronofogden är att kontrollera att den är korrekt. Det kan finnas fall där fakturan är felaktig eller där du inte känner igen skulden. Om du misstänker att fakturan är felaktig kan du kontakta Kronofogden för att få mer information och eventuellt överklaga fakturan.

Om fakturan är korrekt och du inte har möjlighet att betala den i sin helhet kan du kontakta Kronofogden för att diskutera möjligheten att göra en avbetalningsplan. En avbetalningsplan innebär att du betalar av skulden i mindre delar under en längre tid. Det kan vara en bra lösning om du inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång.

Det är viktigt att du tar kontakt med Kronofogden så snart som möjligt om du inte kan betala fakturan. Om du inte gör det kan Kronofogden vidta åtgärder för att driva in skulden, vilket kan leda till att du får betalningsanmärkningar och att dina tillgångar blir utmätta.

För att få svar på fler frågor som gäller fakturor från

bottom of page