top of page

Förutsättningar för skuldsanering

Förutsättningar för skuldsanering

Förutsättningar för skuldsanering

Förutsättningar för skuldsanering

Skuldsanering är en möjlighet för personer som har hamnat i en svår ekonomisk situation att få en ny start. Det är en process där en person kan få sina skulder avskrivna eller betala av dem under en längre tid med hjälp av en skuldsaneringsplan. För att kunna ansöka om skuldsanering finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ansöka om skuldsanering är att man är i en så kallad utsatt ekonomisk situation. Det innebär att man har svårt att betala sina skulder och att man inte har några möjligheter att förbättra sin ekonomiska situation på egen hand. Det kan till exempel vara att man har en låg inkomst eller att man har stora utgifter som man inte kan minska.

En annan förutsättning är att man har gjort allt man kan för att betala av sina skulder på egen hand. Det innebär att man har försökt att förhandla med sina borgenärer och att man har försökt att hitta andra lösningar för att betala av skulderna. Om man inte har gjort detta kan det vara svårt att få beviljat en ansökan om skuldsanering.

För att kunna ansöka om skuldsanering måste man även vara folkbokförd i Sverige och ha bott här under en längre tid. Det är också viktigt att man inte har begått några allvarliga ekonomiska brott, som till exempel bedrägeri eller ocker. Om man har begått sådana brott kan det vara svårt att få beviljat en ansökan om skuldsanering.

Om man uppfyller dessa förutsättningar kan man ansöka om skuldsanering. Det är en process som kan vara komplicerad och det kan vara svårt att veta vilka regler och lagar som gäller.

bottom of page