top of page

Få tillbaka på skatten trots kronofogden

Få tillbaka på skatten trots kronofogden

Få tillbaka på skatten trots kronofogden

Få tillbaka på skatten trots kronofogden

Att ha skulder hos Kronofogden kan vara en svår situation att hantera. Det kan påverka ens ekonomi på olika sätt och göra det svårt att få tillbaka på skatten. Men det är viktigt att veta att det fortfarande finns möjligheter att få tillbaka pengar från skatteverket, även om man har skulder hos Kronofogden.

En vanlig fråga som många har är om man kan få tillbaka på skatten trots att man har skulder hos Kronofogden. Svaret är ja, det är möjligt. Skatteverket har en skyldighet att betala tillbaka eventuell överskjutande skatt till sina skattskyldiga, oavsett om de har skulder eller inte. Det innebär att även om du har skulder hos Kronofogden kan du fortfarande ha rätt till återbetalning av skatt.

För att få tillbaka på skatten trots att du har skulder hos Kronofogden finns det vissa saker du behöver tänka på. För det första är det viktigt att du deklarerar din inkomst och eventuella avdrag korrekt. Genom att göra en korrekt deklaration ökar du dina chanser att få tillbaka på skatten. Det är också viktigt att du betalar in eventuell restskatt i tid, även om du har skulder hos Kronofogden. Att betala in restskatt i tid visar att du är seriös och kan öka dina möjligheter till återbetalning.

Om du har skulder hos Kronofogden och vill få tillbaka på skatten kan det vara en bra idé att kontakta en skuldrådgivare. En skuldrådgivare kan hjälpa dig att hantera dina skulder och ge dig råd om hur du kan maximera dina chanser att få tillbaka på skatten. På www.skuldradgivning.se kan du få s

bottom of page