top of page

Driva in faktura kronofogden

Driva in faktura kronofogden

Driva in faktura kronofogden

Om du har problem med att driva in en faktura och har försökt utan framgång kan det vara dags att överväga att vända dig till Kronofogden. Kronofogden är en myndighet som kan hjälpa dig att driva in obetalda fakturor och skulder. I det här innehållet kommer vi att titta närmare på hur du kan driva in en faktura genom Kronofogden och vad du behöver veta.

Att driva in en faktura kan vara en tidskrävande och ibland frustrerande process. Det kan vara svårt att få betalt för dina tjänster eller produkter när kunderna inte betalar i tid. Om du har försökt att driva in fakturan själv utan framgång kan Kronofogden vara en lösning för dig.

Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att hjälpa både privatpersoner och företag att driva in obetalda fakturor och skulder. De har befogenheter att agera på dina vägnar och kan vidta åtgärder för att få betalt. Det kan vara allt från att skicka ut betalningspåminnelser och inkassokrav till att beslagta tillgångar eller starta en rättslig process.

För att driva in en faktura genom Kronofogden behöver du först ansöka om betalningsföreläggande. Detta är en formell begäran till Kronofogden att agera på dina vägnar för att driva in skulden. Du behöver ha en faktura eller ett skuldbrev som styrker skulden samt information om den person eller företag som är skyldig att betala.

När du har ansökt om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att skicka ut en betalningsuppmaning till den skyldiga parten. Om de inte betalar inom den angivna tidsperioden kan Kronofogden vidta ytterligare åtgärder för att driva in skulden

bottom of page