top of page

Delgivare kronofogden

Delgivare kronofogden

Delgivare kronofogden

Om du har hamnat i en situation där du behöver få delgivning av Kronofogden, kan det vara bra att veta vad det innebär och vilka steg du behöver ta. Delgivning är en process där Kronofogden officiellt meddelar dig om en skuld eller ett ärende som rör dig. Det kan handla om allt från obetalda räkningar till utmätning av egendom.

När Kronofogden behöver delge dig ett meddelande, kan de använda olika metoder. En vanlig metod är att skicka brev till din folkbokföringsadress. Om du inte är folkbokförd på den adressen eller om du inte hämtar ut brevet, kan Kronofogden använda sig av andra metoder som till exempel att lämna brevet till någon annan som bor på samma adress eller att publicera meddelandet i en tidning.

Det är viktigt att du tar del av och läser det meddelande som Kronofogden delger dig. Om du inte gör det kan det få allvarliga konsekvenser. Du kan till exempel missa viktig information om en skuld som du behöver betala eller om en utmätning av din egendom.

Om du har fått delgivning av Kronofogden och har frågor eller behöver mer information, kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hantera ärenden som rör Kronofogden och kan hjälpa dig att förstå vad som krävs av dig och vilka möjligheter du har.

Våra experter kan svara på dina frågor och ge dig råd om hur du kan hantera din situation på bästa sätt. Vi kan även hjälpa dig att ta fram en handlingsplan för att lösa dina skulder och undvika ytterligare problem med Kronofogden.

Kontakta oss på www.skuldradgivning.se för att få svar på fler frågor som gäller delgivning av Kronofogden. Vi finns här

bottom of page