top of page

Bli sambo med skulder hos kronofogden

Bli sambo med skulder hos kronofogden

Bli sambo med skulder hos kronofogden

Att bli sambo med skulder hos Kronofogden kan vara en komplicerad situation att hantera. Det är viktigt att vara medveten om de konsekvenser och utmaningar som kan uppstå när man väljer att flytta ihop med någon som har skulder hos Kronofogden. I detta innehåll kommer vi att ge dig information och råd om hur du kan navigera genom denna situation.

När du blir sambo med någon som har skulder hos Kronofogden kan det påverka er ekonomiska situation på flera sätt. För det första kan Kronofogden beslagta den gemensamma egendomen för att täcka den skuld som din partner har. Detta innebär att dina egna tillgångar kan bli drabbade även om du inte har några egna skulder.

För det andra kan Kronofogden även dra av pengar från er gemensamma inkomst för att täcka skulden. Detta kan leda till att ni får en lägre disponibel inkomst och det kan bli svårare att betala era gemensamma räkningar och utgifter.

Det är också viktigt att vara medveten om att om ni har gemensamma lån eller krediter kan du bli ansvarig för att betala av dessa även om du inte är den som har skulden hos Kronofogden. Det är därför viktigt att vara noggrann när ni tar beslut om att ta på er gemensamma ekonomiska åtaganden.

Om du befinner dig i en situation där du är sambo med någon som har skulder hos Kronofogden är det viktigt att du tar kontakt med oss på www.skuldradgivning.se för att få svar på fler frågor som gäller detta ämne. Vi kan ge dig råd och vägledning om hur du kan hantera denna situation på bästa sätt.

Vi förstår att det kan vara en utmanande och stressande situation att vara sambo med någon som har skulder hos Kronofogden. Men genom att vara väl informerad och ta rätt steg

bottom of page