top of page

Avbetalningsplan kronofogden

Avbetalningsplan kronofogden

Avbetalningsplan kronofogden

Om du har hamnat i en ekonomisk knipa och inte kan betala dina skulder i tid, kan det hända att Kronofogden blir inblandad. Kronofogden är en myndighet som har till uppgift att driva in obetalda skulder och verkställa domar. Om du inte kan betala dina skulder enligt avtalade avbetalningsplaner kan Kronofogden vidta åtgärder för att få in pengarna.

En avbetalningsplan är ett avtal mellan dig och din fordringsägare om att betala av skulden i mindre delbetalningar över en längre tid. Det kan vara en bra lösning om du har svårt att betala hela skulden på en gång. Men ibland kan det hända att du inte kan följa avbetalningsplanen och då kan Kronofogden komma in i bilden.

Om du inte kan betala enligt avbetalningsplanen kan Kronofogden besluta om att verkställa skulden. Det innebär att de kan ta ut pengar från din lön eller andra tillgångar för att betala av skulden. Det kan också leda till att du får en betalningsanmärkning, vilket kan påverka din kreditvärdighet och göra det svårare för dig att få lån eller hyra bostad i framtiden.

Det är viktigt att vara medveten om att Kronofogden har vissa begränsningar när det gäller att verkställa skulder. De kan till exempel inte ta ut pengar från ditt bankkonto om det bara finns pengar där för att täcka dina nödvändiga levnadskostnader. Det är också möjligt att förhandla med Kronofogden om en ny avbetalningsplan om du inte kan betala enligt den befintliga planen.

Om du har frågor om avbetalningsplaner och Kronofogden kan du kontakta oss på www.skuldradgivning.se. Vi har erfarenhet av att hjälpa människor

bottom of page