top of page

Skuldsanering JA/NEJ

Vår tjänst riktar sig mot resurs starka kunder som kan bli skuldfria inom 5 år. Se länk: KRONOFOGDEN (Statistik om skuldsanering) ca. 50% av Skuldsanerings ansökningar beviljas och tiden från att man (bestämt sig + handläggningstid) kan sätta dig i ytterliggare skulder. Lösningen är att boka ett telefonmöte med oss och se om du kan bli skuldfri genom att ansöka om Ackord hos dina kreditorer "förlikning" och stoppa räntor och indrivnings-kostnader redan idag.

Vi kommer att visa exempel på hur du effektivt kan bli skuldfri på egen hand eller via ett samarbete med oss.

Fakta (www.ekonomifakta.se, www.scb.se)

Snittlön Sverige: 32 400.- (24 000.- efter skatt)

Snitt skulder: 427 000.-

Snittränta skuldsatta kunder: 15%

Löneutmätning via KFM

Betalar du 10 000.- per månad blir du skuldfri om 5 år (60 månader)

Anlitar du Skuldrådgivning 1 AB kan vi reducera din återbetalningstid taktiskt genom att använda en kombination av nedanstående taktiker.

  • Frysta räntor och indrivnings-kostnader (avbetalningsplan)

  • Betala endast kapitalbelopp

  • Finansiera bort skulder med dyraste räntor

<430 000.-

   215 000.- dyra skulder (20%)

   215 000.- mindre dyra skulder (10%)

Frysta räntor (enklast) skulle betala av din skuld på 43 månader istället för 60 månader

Skulle du lyckas finansiera upp 215 000.- och betala bort skulder med dyra räntor och ta ett nytt lån med 15 år avbetalning med 8% ränta skulle din månadskostnad bli 2150.- och du skulle ha 7850.- över att betala av resten av skulderna räntefritt. Du skulle då bli skuldfri från den värsta delen inom 28 månader. Du skulle även uppfylla kriterier för 0.- skuldsaldo samt inga nya betalningsföreläggande och bli anmärkningsfri, se länk: KRONOFOGDEN (betalningsanmärkning)

Som ni ser gäller vår tjänst resurs starka kunder som inte kommer att bli beviljade Skuldsanering.  

* Betala endast kapitalbelopp blir aktuellt när du haft skulder i flera år och 50% av skulden består av räntor. Då vi ej kan kommentera på enskilda fall ber vi er kontakta oss för att få en bedömning.

Skuldsanering beviljas efter prövning (Kronofogdemyndigheten) och just nu är väntetiden 7 månader, se länk: KRONOFOGDEN (Handläggningstider) tills du får ett beslut och pågår därefter som regel i 5 år och innebär att en skuldsatt person befrias, oftast delvis men ibland även helt, från skyldigheten att betala sina skulder. I Sverige kan fysiska personer få skuldsanering enligt Skuldsaneringslag (2016:675).

bottom of page